Aparatura de ungere Dropsa ulei, vaselina, aer/ulei - pompe dual-line 777, Picola, Smart, Dragon, monoblocuri progresive SMX, SMO

Produse de fabricatie Dropsa utilizate pentru ungerea cu vaselina a ghidajelor masinilor unelte, preselor Proare urmatoarele produse:

 • Electropompa ungere linie dubla 777950, 777951, 777952,
 • Electropompa ungere 989001, 989003, Electropompa ungere 999000,
 • Electropompa ungere FKMS 37000, Pompe manuale 152701, 153501,
 • Monobloc progresiv SMP- 644603, , 644604, Monobloc progresiv SMPM - 644620, 644624,
 • Indicatori ungere -1655200, 1655202,
 • Monobloc modular progresiv SMO- SMX - 641825, 641720,
 • Electropompe ungere SUMO,
 • Controlor VIP - 1639076, 1639077

 

Produse fabricate de producatorul Dropsa folosite pentru ungerea in sistemul aer-ulei a rulmentilor si a angrenajelor cu roti dintate sau melc roata dintata:

 • Pompa de ungere VIP 4 cu elemente multiple - 3135064, 3135073, 31350068.
 • Blocuri si valve montaj traseu 3071260
 • Blocuri nichel montaj dozatori 649037, 649037, 649039,
 • Injectoare aer/ulei - 1132385, 1132386, X - 641825, 641720,
 • Electropompe ungere SUMO, Controlor VIP - 1639076, 1639077.
Sistem ungere Gemot Group Sistem ungere Gemot Group Sistem ungere Gemot Group

Caracteristica comună a acestor sisteme este că, lubrifiantul (ulei sau vaselină) este introdus sub presiune în punctele de ungere. Ungerea se produce cu lubrifiant aflat sub presiune în lagăre.

În această subgrupă intră diferite sisteme de ungere.

Algerea sistemului de ungere este influențat de următorii factori:

 • numărul punctelor de ungere
 • raportul dintre cantitatea de lubrifiant în fiecare punct de ungere
 • gruparea punctelor de ungere È™i combinarea modurilor de aplicare
 • consumul de lubrifiant
 • dimensiunea sistemului de ungere
 • modul de operare
 • ordonarea punctelor de ungere
 • tipul lubrifiantului (ulei sau vaselină?)
 • posibilitatea de monitorizare a sistemului
 • posibilitatea de extindere ulterioară a sistemului
 • posibilitatea de conectare la ciclurile de ungere
 • posibilitatea de reglare exactă a debitului de lucrifiant
Sistem ungere Gemot Group Sistem ungere Gemot Group

Caracteristici:

Pentru sistemele multilinie, este caracteristic faptul că sursa de ungere - pompă cu mai multe pistoane - este conectată direct la fiecare punct de ungere. Sistemele multilinie se combină în mod frecvent cu distribuitoare progresive, care sunt folosite pentru distribuÈ›ia lubrifiantului spre mai multe puncte de ungere. Distribuitoarele progresive pot fi conectate în mai multe grade de subordonare. Este vorba de ungere directă, adică lubrifiantul ajunge de la pompă direct la punctele de ungere. Sistemul multilinie se potriveÈ™te la maÈ™ini singulare sau sisteme de maÈ™ini cu număr mic sau mediu de puncte de ungere - până la 30 de puncte sau cu folosirea distribuitoarelor progresive - până la 200 de puncte de ungere aflate în apropierea pompei. Volumul de lubrifiant este reglat pentru fiecare punct de ungere pe unitate de timp. În punctele în care ungerea se face prin distribuitoarele progresive, lubrifiantul se împarte în raport cu numărul punctelor de ungere.

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Sursa de lubrifiant este o pompă de înaltă presiune. (a).Pompa este echipată cu numărul corespunzător de elemente de pompare (pistoane). Punctele de ungere sunt conectate direct la elementele de pompare, sau prin intermediul distribuitoarelor progresive (b), pentru punctele de ungere cu necesar mai mic de lucrifiant. În funcÈ›ie de modul de conectare, punctele de ungere primesc lubrifiantul în raport 1:1 sau un alt raport necesar.

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

Când pompa funcÈ›ionează, lubrifiantul este transportat la punctele de ungere de către elementele de pompare. Când se folosesc distribuitoare progresive, lubrifiantul este împărÈ›it în părÈ›i egale pe fiecare ieÈ™ire al distribuitorului. Distribuitoarele progresive funcÈ›ionează secvenÈ›ial, adică progresiv (pas cu pas). Asta înseamnă că livrează de fiecare dată doza exactă. Ele livrează dozele una după alta, atâta timp cât există presiune de lubrifiant la intrarea în distribuitor. Dozarea lubrifiantului pe următoarea ieÈ™ire a distribuitorului, începe doar după ce s-a terminat dozarea pe ieÈ™irea anterioară. Dacă montăm un dop pe una din ieÈ™irile distribuitorului, lubrifiantul din acea ieÈ™ire va trece pe ieÈ™irea următoare. Dacă montăm dop pe două ieÈ™iri consecutiv, atunci lubrifiantul din cele două ieÈ™iri va ajunge la a treia ieÈ™ire însumând cele trei cantități È™.a.m.d. Datorită posibilității de folosire a dopurilor pe diferitele ieÈ™iri a distribuitoarelor, precum È™i utilizării È™uruburilor de dozare (SSVD), avem posibilitatea de a doza în fiecare punct de ungere cantitatea necesară de lubrifiant. Din modul de funcÈ›ionare a distribuitorului progresiv rezultă una din principalele caracteristici ale acestora È™i anume că, dacă se înfunddă una din iesiri de blochează tot sistemul. În cazul distribuitoarelor SSV-N, putem monitoriza funcÈ›ionarea cu ajutorul unui detector de piston (detector de proximitate - detectează miÈ™carea pistonului). Un detector de proximitate este suficient pentru a monitoriza chiar È™i 200 de puncte de ungere.

Componetele standard a sistemelor multilinie și progresive:

a - Pompe

 • manuale - HP 15, HPG 15, HP 500 W, HP 500 W SSV
 • electrice - QLS 301, QLS 311, QLS 321, P 203, P 205, P 215, P 230, ZPU 01, ZPU 02
 • pneumatice - PP 15, PPG 15, PPO 18, PPGO 18

b- Distribuitoare progresive

 • SSV, SSV-K, SSV-KS, SSV-KN, SSV-KNQLS, SSV-N, SSVM, SSVM-K, SSVM - KS, SSVM-KN

Alte componente ale sistemului:

 • Accesorii (sisteme de monitorizare ale nivelului în rezervor, supape de siguranÈ›e (suprapresiune), manometre, etc.)
 • Conducte de lubrifiant (È›evi, tuburi metalice, furtunuri, fitting-uri È™i elemente de fixare)

Domenii de utilizare:

Pentru ungerea maÈ™inilor singulare sau a liniilor de maÈ™ini cu număr mic de puncte de ungere, care sunt grupate pe o distanță relativ mică. Sistemele progresive se folosesc aproape în toate domeniile industriale. AplicaÈ›iile tipice pentru sistemele multilinie sunt concasoare de piatră, utilaje miniere. Pentru sistemele progresive aplicaÈ›iile tipice sunt cele mobile ca maÈ™ini de tracÈ›iune, maÈ™ini de manipulare, utilaje de construcÈ›ii È™i utilaje terasiere. Alte aplicaÈ›ii: maÈ™ini unelte, faÈ™ini de prelucrarea lemnului, industria cauciucului, industria alimentară È™i a băuturilor, utilaje agricole, etc.

Caracteristici:

Principala caracteristică a acestor sisteme este că are în componenÅ£a sa două linii paralele principale. Este vorba despre un sistem cu înaltă presiune, care funcÈ›ionează ciclic. Modul de funcÈ›ionare a acestor cicluri este punerea alternativă sub presiune a celor două linii principale. Când o linie este sub presiune, cealaltă este depresurizată. Astfel sunt puse în funcÈ›iune dozatoarele specifice. În timpul unui ciclu, un puct de ungere primeste o singură doza de lubrifiant. Acest sistem se pretează pentru utilaje È™i grupe de utilaje cu dimensiuni mari È™i necesar mare de lubrifiant. Numărul punctelor de ungere poate fi de câteva sute, amplasate la distanÈ›e mari unul de altul. Una din marile avantaje ale acestui sistem este ca se poate extinde aproape nelimitat. Dozatoarele pot fi cu debit fix sau debit variabil pe fiecare pereche de ieÈ™iri.

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Sursa de alimentare cu lubrifiant este o pompă de înaltă presiune (a). Linia principală se compune din două conducte A È™i B. Conexiunea dintre pompă È™i cele două conducte principale, se face prin intermediul schimbatorului de cale care asigură alimentarea alternativă cu presiune a celor două linii principale. Dozatoarele pentru sistemele cu două linii se conectează paralel la cele două linii principale. Punctele de ungere sunt conectate la ieÈ™irile dozatoarelor. Sistemul se poate echipa cu un comutator de presiune sau manometru cu contact (accesoriu) care asigură comanda comutatorului de cale (în cazul folosirii schimbătoarelor de cale electomagnetice, electropneumatice sau acÈ›ionate de motor electric).

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

La expirarea timpului de pauză începe ciclul de lubrifiere. Acesta este compus din două semicicluri. La începutul primului semiciclu ramura A este conectată cu ieÈ™irea pompei, È™i ramura B la rezervorul pompei. Presiunea crescândă în ramura A împinge pistonaÈ™ele dozatoarelor din poziÈ›ia iniÈ›ială în extremitatea cealaltă. În urma miÈ™cării pistonaÈ™elor din dozator, lubrifinatul ajunge în punctele de ungere. Când toate pistonaÈ™ele din dozatoare È™i-au terminat cursa, adică jumătate din puntele de ungere au primit doza prestabilită de lubrifiant, presiunea în ramura A ajunge la valoarea maximă. La atingerea presiunii de comutare, schimbătorul de cale comută în cealaltă poziÈ›ie, astfel conducta B ajunge sub presiune È™i conducta A se conectează la returul pompei eliberând presiunea. Aici se termină primul semiciclu. Presiunea de comutare se reglează astfel încât să asigure deplasarea tuturor pistonaÈ™elor dozatoarelor. În cazul folosirii schimbătorului de cale DU1, la atingerea presiunii de comutare prestabilită, presiunea lubrifiantului va asigura comutarea schimbătorului de cale. În cazul folosirii schimbătoarelor de cale cu comandă electromagnetică sau cu motor electric, semnalul de comutare se obÈ›ine de la senzorul de presiune care trebuie montat în punctul cel mai îndepărtat al sistemului. Al doilea semiciclu se întâmplă similar cu primul È™i asigură alimentarea celeilalte jumătaÈ›i al puncetlor de ungere. La terminatrea celui de-al doilea semiciclu, pompa se opreÈ™te È™i începe timpul de pauză. Astfel după terminarea celor două semicicluri, fiecare punct de ungere primeÈ™te câte o doză de lubrifiant.

Elemetele componente a sistemelor cu două linii:

A. Pompe

 • manuale - HJ2, HJ 2A
 • electrice - ZPU 01/02, ZPU 08/14/24, ZPU 75
 • pompe de butoi pneumatice - Lubrigun, PowerMaster III
 • pompe de butoi hidraulice - FlowMaster

Ficare grupă a pompelor de mai sus are aplicații specifice.

Pompele de butoi pneumatice se folosesc mai ales la sisteme de lubrifiere mari, unde la pompele cu rezervor mic, se impune mai des umplerea rezervorului. Folosirea pompelor pneumatice pentru umplere elimină contaminarea lubrifiantului la reumplerea rezervorului pompei de ungere.

B - Schimbătoare de cale

 • automate, comandate de presiune lubrifiantului - D7-G, DU1-G, DU1-G-KS
 • cu comandă electrică, cu electromotor - EM-U2
 • cu comandă electromagnetică - MA, ventil electromagnetic 3/2 (2 buc)
 • cu comandă pneumatică - PM1
 • cu comandă hidraulică - MHY

C - Dozatoare pentru sisteme cu două linii

 • VSG,
 • VSL,
 • VSKH,
 • VSKV

Toate dozatoarele enumerate mai sus au posibilitatea de reglaj individual al fiecărei perechi de ieșiri. Funcționarea acestora se poate monitoriza vizual sau electric.

Alte elemente ale sistemului:

 • Accesorii (supape de suprapresiune, indicatoare de nivel pentru rezrvor, manometru, filtre, etc.)
 • Conducte de lubrifiant (È›evi, tuburi metalice, furtunuri, fitting-uri È™i elemente de fixare)

Domenii de utilizare:

Sisteme de ungere mari unde sunt distanÈ›e mari între punctele de ungere, condiÈ›ii grele de exploatare, de exemplu fabrici de ciment, sisteme tehnologice È™i de transport în industria mineră, oÈ›elării, laminoare, turnătorii, etc., sisteme de exploatare al mineritului la suprafață È™i subteran.

Caracteristici:

Este vorba despre sisteme cu presiune medie È™i mare, care funcÈ›ionează în mod ciclic. Au o conductă principală formată dintr-un tub, È™i funcÈ›ionarea ciclurilor de ungere este asigurață de faptul că conducta principală este pusă sub presiune È™i depresurizată în mod ciclic. Componenta principală a acestui sistem este dozatorul tip Centro-Matic. În timpul fiecărui ciclu toate punctele de ungere primesc câte o doză de lubrifiant. Acest sistem se foloseÈ™te pentru maÈ™ini È™i utilaje cu număr mic, mediu sau mare de puncte de ungere (de la unu la câteva sute). Se recomandă folosirea acestui sistem, atunci când punctele de ungere sunt repartizate în linie, relativ aproape unele de altele. Caracteristica sistemului (în cazul unui lubrifiant lichid) este că, fiecare punct de ungere, primeÈ™te simultan cantitaea de lubrifiant. Acest fapt este deosebit de important atunci când funcÈ›ionarea utilajului depinde de lubrifiere. În funcÈ›ie de modul de presurizare È™i de depresurizare, sistemele se împart în trei categorii: sisteme cu un impus, sisteme cu mai multe impulsuri È™i ventil de depresurizare, È™i sisteme cu pompă de butoi È™i distribuitor cu trei căi.

 

SISTEM CENTRO-MATIC CU MONOIMPULS:

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Sursa de lubrifiant sub presiune este o pompă cu un singur impuls (a). Conducta principală are o singură ramură. Conducta principală este racordată la blocul de dozatoare Centro-Matic. Punctele de ungere sunt racordate în mod direct la elementele de dozare. Fiecare punct de ungere la câte un element de dozare. La capătul sistemului se poate racorda un comutator de presiune, care comandă funcÈ›ionarea sistemului (ca accesoriu).

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

La începutul ciclului, pompa dă un impuls de presiune, ridicând presiunea la presiune de lucru al dozatoarelor (presiunea aerului comprimat, trebuie reglată în aÈ™a fel încât să corespundă presiunii de lucru a dozatoarelor). Datorită presiunii de lucru fiecare punct de ungere primeÈ™te cantitatea prestabilită de lubrifiant. După un timp scurt de menÈ›inere sub presiune (presiunea urcă peste presiune de lucru) pistonul pompei revine la poziÈ›ia iniÈ›ială È™i cuplează conducta principală la rezervorul pompei. Când presiunea din sistem scade sub presiunea prestabilită, arcurile din dozatoare împing pistonaÈ™ele în poziÈ›ia iniÈ›ială. Camerele de dozare a dozatoarelor de încarcă cu cantitatea de lubrifiant prestabilită, astfel sistemul este gata pentru următorul ciclu (perioada de depresurizare depinde de lungimea conductei È™i de temperatură - în cazul uleiului de la o zecime până la zece secunde, în cazul vaselinei de la o secundă până la un minut). CondiÈ›ia de funcÈ›ionare corectă a acestui sistem este ca debitul pe un impuls al pompei să fie mai mare decât necesarul de lubrifiant pe un ciclu. La calculul necesarului de lubrifiant pentru un impuls, trebuie sa È›inem cont È™i de cantitiatea de lubrifiant care se reîntoarce în rezervor la depresurizare. În caz de nerespectare a acestei regului pot să apară disfuncÈ›ionalităţi ale sistemului.

Elementele standard ale sistemului Centro-Matic cu un singur impuls:

a - Pompa

 • pompe pneumatice cu un singur impuls pentru vaselină - Centro-Matic P-T cu debit pe impuls [cm3] È™i raport de presiune 7,4-20:1; 22,9-31:1; 35,2-25:1
 • pompe pneumatice cu un singur impuls pentru ulei - Centro-Matic P-O cu debit pe impuls [cm3] È™i raport de presiune 7,4-20:1; 39,3-20:1
 • pompă hidraulică cu un singur impuls pentru ulei - Centro-Matic H-O cu debit pe impuls [cm3] È™i raport de presiune 45,9-5,75:1

b - Dozatoare CENTRO-MATIC

 • pentru vaselină - SL 32, SL 33
 • pentru ulei - SL 42, SL 43

Toate dozatoarele au debit reglabil și pin indicator, ceea ce permite monitorizarea vizuală a funcționării.

Alte componente ale sistemului:

 • Accesorii (indicatoare de nivel în rezervor, supape de siguranță, manometre, etc.)
 • Conducte de lubrifiant (tuburi, conducte, fiting-uri, elemente de fixare, etc.)

Domeniile principale de utilizare:

În situaÈ›ii în care cicilul de ungere coincide cu ciclul de funcÈ›ionare a utilajului - circa 30 de puncte de ungere, în industrial generală, de exemplu prese hidraulice È™i mecanice, prese de vulcanizat, masini unelte, instalaÈ›ii în industria sticlei, etc.

 

SISTEM CENTRO-MATIC CU POMPĂ CU MAI MULTE IMPULSURI ȘI SUPAPĂ DE DEPRESURIZARE:

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Sursa de lubrifiant sub presiune este o pompă pneumatică cu mai multe impulsuri(a). Conducta principală se compune dintr-o singură ramură. În conducta principală imediat la ieÈ™irea din pompă se conectează o supapă de depresurizare (b). Conducta principală este conectată la blocul de dozatoare Centro-Matic(c). Punctele de ungere se conectează direct la ieÈ™irea dozatoarelor. Fiecare punct de ungere la câte o ieÅŸire din dozator. La capătul liniei se conectează un comutator de presiune care comandă È™i controlează funcÈ›ionarea sistemului.

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

La începutul ciclului, distribuitorul B conectează ieÈ™irea pompei A la blocurile de dozatoare prin intermediul condutei principale. Se porneÈ™te pompa. Spre deosebire de sistemul cu un singur impus, în acest caz la începutul ciclului pompa face mai multe impulsuri în timp ce distribuitorul de depresurizare este deschis către dozatoarele C. Pompa funcÈ›ionează până când comutatorul de presiune ampasat la capătul sistemului sesizează atingerea presiunii prestabilite, dă semnalul de schimbare pentru distribuitor È™i acesta eliberază presiunea din conducta principală către rezervorul de lubrifiant. În cazul folosirii unei pompe manuale, pinii indicatori ali dozatoarelor semnalizează vizual faptul că lubrifierea s-a produs, È™i operatorul încetează acÈ›ionarea pompei.

Elementele standard ale sistemului Centro-Matic cu pompă cu mai multe impulsuri și supapă de depresurizare:

a - Pompa

Pompe cu supape de depresurizare automate integrate:

 • pompe manuale pentru vaselină È™i ulei Centro-Matic M-T a Centro-Matic M-O
 • pompe pneumatice Centro-Matic pentru vaselină È™i ulei cu debit impus [cm3/min] È™i raport de presiune - T-197-40:1, T/O-492-50:1, O-197-40:1
 • pompe pneumatice Centro-Matic pentru vaselină È™i ulei cu debit impus [cm3/min] È™i raport de presiune - T-1700-50:1, O-3500-24:1
 • alte pompe:
  • electrice - ZPU 01/02, ZPU 08
  • pompe de butoi pneumatice - PowerMaster III, Lubrigun

b - Distribuitor de depresurizare

 • electromagnetic 3/2
 • automatic pneumatic

c - Dozator Centro-Matic

 • pentru vaselină - SL 1, SL 11, SL 32, SL 33
 • pentru ulei - SL 41, SL 42, SL 43, SL 44

Toate dozatoarele au debit reglabil.

Alte părți ale sistemului:

 • Accesorii (manometre, comutatoare de presiune, supapă electromagnetică, grup de preparare a aerului)
 • Conducte de lubrifiant (tuburi, conducte, fiting-uri, elemente de fixare, etc.)

Domenii principale de aplicație:

Industria sticlei, indusria alimentară, industria auto.

 

SISTEM CENTRO-MATIC CU POMPĂ DE BUTOI ȘI DISTRIBUITOR DE DEPRESURIZARE:

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Sistemul este compus dintr-o pompă de butoi (a) È™i două ramuri care sunt conectate la ieÈ™irea pompei prin intermediul supapei de depresurizare (b). Punctele de ungere sunt legate direct la ieÈ™irea dozatoarelor. A doua ieÈ™ire a distribuitorului se conectează la ramura de depresurizare care intră în butoiul cu lubrifiant. În majoritatea cazurilor, ramura de presiune este dotată cu acumulatori hidraulici, conectaÈ›i la intrarea distribuitorului de depresurizare.

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

Pompa de butoi asigură o presiune constantă în sistem, presiune corespunzătoare cu presiunea de lucru a dozatoarelor. Fiecare ramură a sistemului se poate comanda individual cu ajutorul supapelor de depresurizare. Punerea sub presiune È™i depresurizarea fiecărei ramuri se face prin intermediul supapelor de depresurizare.

Elementele standard ale sistemului Centro-Matic cu pompă de butoi și supape de depresurizare:

a - Pompa

pompe de butoi pneumatice - PowerMaster III, Lubrigun

b - Supape de depresurizare

electromagnetice 3/2, cu funcționare identică cu cele din capitolul anterior

c - Dozatoare Centro-Matic

 • pentru ulei - SL 41, SL 42, SL 43, SL 44
 • pentru vaselină - SL 1, SL 11, SL 32, SL 33

Toate dozatoarele au debit reglabil individual.

Alte componente ale sistemului:

 • Accesorii (senzor de nivel pentru rezervor, supape de siguranță, manometre, etc.)
 • Conducte de lubrifiant (tuburi, conducte, fiting-uri, elemente de fixare, etc.)

Domenii principale de aplicare:

Fabricare, montare, aproape în toate domeniile industriale. Ieftin mai ales la sistemele de ungere cu ulei în mod special în cazul în care diferite puncte de ungere se ung în intervale diferite de timp.

Caracteristici:

Este un sistem de presiune medie care se foloseÈ™te pentru ungerea cu vaselină. Pompa de butoi asigură o presiune constantă minimală. Lubrifiantul sub presiune ajunge la intrarea ejectorului iar acesta trimite lubrifiantul în punctul de ungere. Acest sistem este folosit în principal în linii de montaj unde piesa (exemplu rulmentul) trebuie umplută cu vaselină. Cursa ejectorului È™i prin acesta debitul de vaselină se poate regla È™i controla uÈ™or.

Sistema cu ejector

Sistem ungere Gemot Group

Descriere:

Brațul principal este menținut permanent sub presiune de către pompa de butoi(a). Intrările ejectoarelor, sunt cconectate la conducta principală. Ejectoarele sunt pompe pneumatice cu simplă acțiune, la care se reglează debitul și nu au rezervor propriu, și nu pot absorbi lubrifiantul. Ejectoarele sunt conectate direct la punctele de ungere.

Sistem ungere Gemot Group

Funcționare:

Prin intermediul grupului de preparare a aerului (c), aerul comandat de un electroventil, ajunge în cilindrul de lucru al ejectorului, È™i acesta pompează cantitatea prestabilită de lubrifiant în punctul de ungere. În conducta principală aveeam o presiune permanentă de lubrifiant, ceea ce asigură umplerea cu lubrifiant al camerelor de dozare al ejectoarelor.

Componentele sistemului cu ejector:

a - Pompe

pompe de butoi pneumatice - PowerMaster III, Lubrigun

b - Ejectoare

 • ejector 0,74 cm3/cursă
 • ejector 3,30 cm3/cursă
 • ejector 16,0 cm3/cursă
 • ejector 41,0 cm3/cursă

Ejectoarele sunt de fapt pompe pneumatice cu simplă acțiune, fără rezervor și cu debit variabil.

Alte componente ale sistemului:

 • Accesorii (manometru, grup de preparare a aerului)
 • Conducte de lubrifiant (È›evi, tuburi metalice, furtunuri, fitting-uri È™i elemente de fixare)

Domenii principale de aplicație:

Peste tot unde găsim un numărul puncte de ungere nu este mare, È™i acestea se pot ordona în grupe diferite în funcÈ›ie de necesarul de lubrifiant. Linii de producÈ›ie în industria alimentară, secÈ›ii de asamblare în producÈ›ia de serie, etc.

Doresc sa primesc oferta de pret pentru produsul:

Aparatura de ungere Dropsa ulei, vaselina, aer/ulei - pompe dual-line 777, Picola, Smart, Dragon, monoblocuri progresive SMX, SMO